Bygg & Fastighet Driftinformation

På denna sida visas aktuell driftinformation från Vitec. Vi rekommenderar att du prenumererar på våra driftinformationsmeddelanden för att bli varse störningar och planerat underhåll.


Oplanerade ärenden

Inga kända ärenden

Planerat underhåll

Ärende: Extra servicefönster för Marknad Påbörjas: 2024-07-02 14:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-07-02 19:00

Vi kommer under eftermiddagen uppdatera Marknad med en extra SR, detta påverkar Marknad för våra Portal och Arena kunder.
Under servicefönstret kan kortare driftstörningar förekomma.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-06-26 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-06-26 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. SR av Vitec Fastighet, Portal och Arena med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster den 18/6 Påbörjas: 2024-06-18 21:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7, Vitec Identity, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-06-18 22:00

Vi kommer under kvällen utföra ett kortare underhållsarbete i vår molntjänst. Eventuellt kan kortare driftstörningar förekomma i samband med arbetet.


Ärende: Extra servicefönster den 17/6 Påbörjas: 2024-06-17 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), PP7, Vitec Identity, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-06-17 20:00

På måndag den 17/6 kommer vi ha ett kortare underhållsarbete i vårt driftnät, kortare driftstörningar kan förekomma.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-06-12 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-06-12 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Ekonomi, Arena, Portal och Marknad med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2024-06-03 18:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-06-03 22:00

Vi kommer under måndagskvällen den 3/6 uppdatera Marknad med en extra servicerelease, under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-05-29 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-05-29 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. SR av Vitec Fastighet och Ekonomi med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2024-05-27 20:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-05-27 20:30

Vi kommer pga av morgonens driftstörning att behöva göra underhållsarbete på en av våra servrar. Därför kommer vi i kväll ha en kortare driftstörning vid kl 20:00.


Ärende: Extra SR i testmiljön Påbörjas: 2024-05-23 13:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-05-23 13:30

Vi kommer att uppgradera testmiljön för fastighetssystemet med en extra SR.
Kortare driftstörning kan förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-05-15 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, Vitec Identity, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-05-15 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Ekonomi, Arena, Portal, Marknad, Identity och Evo med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst (torsdag) Påbörjas: 2024-05-02 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-05-02 22:00

Veckans servicefönster är på torsdag kväll kl 18:00, då onsdag är röd dag. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, Ekonomi, Arena, Portal, Marknad och Evo med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-04-17 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, Vitec Identity, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-04-17 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Ekonomi, Arena, Portal, Marknad, Identity och Evo med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-04-03 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-04-03 22:00

SR i molntjänsten för Vitec Fastighet och Evo,
Kortare driftstörningar kan förekomma under servicefönstret


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-03-20 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, Vitec Identity, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-03-20 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Ekonomi, Online, Arena, Portal, Marknad, Identity och Evo med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-03-06 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-03-06 22:00

SR i molntjänsten för Vitec Fastighet och Evo,
Kortare driftstörningar kan förekomma under servicefönstret


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2024-03-01 14:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-03-01 15:00

Vi kommer att uppdatera ClickOnce klienten för Hyra och Teknisk förvaltnings idag kl 14:00. Uppgraderingen av klienten kommer inte påverka inloggade användare. Nästa gång man startar Hyra eller Teknisk förvaltning kommer klienten uppdateras med senaste SR.
Rättningen löser problemet med automatisk tilldelning på åtgärder i Teknisk förvaltning.


Ärende: Extra servicefönster (uppdatering) Påbörjas: 2024-02-28 13:15 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-02-28 13:15

Då den SR som planerades för kvällen enbart påverkar Hyra och Teknisk förvaltnings klienterna kommer vi uppdatera ClickOnce klienterna kl 13:15. Det kommer inte bli något driftavbrott och uppgraderingen av klienten kommer inte påverka inloggade användare. Nästa gång man startar Hyra eller Teknisk förvaltning kommer klienten uppdateras med senaste SR.


Ärende: Akut servicefönster Påbörjas: 2024-02-22 20:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-02-22 22:00

Ikväll kommer vi behöva uppgradera vår molntjänst för Vitec Fastighet med en extra SR, under uppgraderingen kan kortare driftstörningar förekomma.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-02-21 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7, Vitec Identity, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-02-21 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Ekonomi, Online, Arena, Portal, Marknad, Identity och Evo med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Underhållsarbete i SMS-tjänst Påbörjas: 2024-02-08 08:00 Påverkar: Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-02-08 08:15

Under morgondagen kommer ett kortare underhållsarbete göras i vår SMS-tjänst hos leverantören, under perioden kommer vissa störningar i SMS trafiken förekomma.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-02-07 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, Evo webbklient Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-02-07 22:00

SR i molntjänsten för Vitec Fastighet, Ekonomi, Arena, Portal och Evo,
Kortare driftstörningar kan förekomma under servicefönstret


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2024-01-10 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, Vitec Identity Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2024-01-10 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal och Marknad med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-12-20 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Identity Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-12-20 22:00

Ikväll har vi ett extra servicefönster, kvällens SR avser Fastighet, Ekonomi och Identity. Under servicefönstret kan kortare driftstörningar förekomma


Ärende: Underhållsarbete i vår molntjänst Påbörjas: 2023-12-14 14:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7, Vitec Identity Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-12-14 14:30

Vi kommer utföra ett kortare underhållsarbete i vår molntjänst. Detta kan påverka utskick av SMS och e-post från våra system.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-12-13 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7, Vitec Identity Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-12-13 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Underhållsarbete i vår molntjänst Påbörjas: 2023-12-11 18:00 Påverkar: Vitec Online Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-12-11 22:00

Vi kommer under kvällen den 11/12 utföra underhållsarbete i vår molnmiljö, under tiden kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: Underhålls arbete 3L Pro licensserver Påbörjas: 2023-12-07 12:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-12-07 13:00

Vi kommer under lunchen den 7/12 utföra ett underhålls avseende vår licensserver för 3L Pro.
Under tiden kan ni som användare få en dialog i programmet om att licensservern ej går att nå.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-11-29 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, Vitec Identity Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-11-29 22:00

SR i molntjänsten för Vitec Fastighet, Ekonomi, Arena, Portal och Identity,
Kortare driftstörningar kan förekomma under servicefönstret


Ärende: Underhållsarbete Online Påbörjas: 2023-11-28 18:00 Påverkar: Vitec Online Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-11-28 22:00

Vi kommer under onsdagskvällens servicefönster utföra underhållsarbete i vår servermiljö, kortare driftstörningar kan förekomma under servicefönstret


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-11-15 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7, Vitec Identity Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-11-15 22:00

I kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-11-01 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-11-01 22:00

SR i molntjänsten för Vitec Fastighet, Portal/Marknad och Arena
Kortare driftstörningar kan förekomma under servicefönstret


Ärende: Byte av terminalservermiljö Påbörjas: 2023-10-31 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-10-31 18:05

Den 31/10 kl 18:00 kommer vi stänga våra gamla terminalservermiljöer, remote.vitec.net och rds.vitec.net. Från och med den 1/11 kommer ni enbart kunna logga in mot 3L Pro via ts.vitec.net.
Det är viktigt att ni redan nu gör bytet till den nya miljön som nås på ts.vitec.net. Har du frågor eller behöver hjälp kontakta oss via ServiceCenter


Ärende: Extra servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-10-20 12:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-10-20 12:45

Vi tar ett extra servicefönster idag fredag lunch kl 12-12:45.

Under servicefönstret installerar vi en rättning i Vitec Molntjänst gällande problem med kontraktsuppsägning i Kundservice och behörighetshantering i Hyra.

Nertiden bedöms vara ca 2 minuter och kommer inträffa någon gång i intervallet 12:00 - 12:45.


Ärende: Byte av FTP-server Påbörjas: 2023-10-16 10:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-10-16 10:15

Den 16 oktober kommer den gamla FTP-lösningen att stängas. Ni som använder den gamla lösningen, kundftp.fastighet.vitec.net, måste så snart som möjligt gå över till vår nya server sftp.fastighet.vitec.net. Ni som har en egen ftp-adress, kundnamnFTP.vitec.net kommer också att behöva byta till sftp.fastighet.vitec.net då även kundunika adresser stängs samma datum.
Vi kommer att under en övergångsperiod peka om de gamla adresserna (DNS och IP-adress) till vår nya server. Dock har den nya miljön ett högre krav på lösenord, vilket innebär att ni kan behöva uppdatera lösenordet på era integrationer i samband med bytet.


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-10-12 21:00 Påverkar: Vitec Online Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-10-12 22:00

Vi kommer utföra en extra SR för Vitec Online, under uppgraderingen kan kortare driftstörningar förekomma.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-10-04 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-10-04 22:00

SR i molntjänsten för Vitec Fastighet, Ekonomi och PP7,
Kortare driftstörningar kan förekomma under servicefönstret


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 20/9 kl 18:00 Påbörjas: 2023-09-20 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-09-20 22:00

På onsdag kväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-09-06 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-09-06 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi, Vitec Arena, Vitec Online och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-08-30 15:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-08-30 16:00

Under eftermiddagen kommer vi att uppgradera portal med en extra Service Release, denna SR skall ej påverka driften.


Ärende: Extra SR för Arena Påbörjas: 2023-08-28 12:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-08-28 13:00

Vi kommer utföra en extra SR för Arena, under uppgraderingen kan kortare driftstörningar förekomma


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 23/8 kl 18:00 Påbörjas: 2023-08-23 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-08-23 22:00

Ikväll kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-06-21 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-06-21 22:00

Under onsdagskvällen kommer vi uppgradera Vitec Ekonomi och Vitec Portal / Marknad med en extra Service Release. Under uppgraderingen kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: Extra servicefönster Vitec Identity Påbörjas: 2023-06-20 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-06-20 20:00

På tisdag kväll kommer vi utföra underhållsarbete av Vitec Identity, Detta kan påverka inloggning för de kunder som använder Vitec Identity under tiden vi utför underhållsarbetet.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-06-14 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-06-14 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Arena och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-05-31 18:00 Påverkar: Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-05-31 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Arena, Vitec Online och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-05-25 17:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-05-25 18:00

Vi kommer att uppgradera Vitec Portal/Marknad med en extra ServiceRelease, under uppgradering kan kortare driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst 16/5 Påbörjas: 2023-05-16 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-05-16 22:00

Veckans service fönster är flyttat till tisdag kväll då vi har röd dag på torsdag.
Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Underhålls arbete i testmiljöer Påbörjas: 2023-05-04 15:30 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-05-04 17:30

Vi kommer under eftermiddagen kommer vi utföra underhållsarbete i våra testmiljöer.
Kortare driftstörningar kan förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-04-26 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-04-26 22:00

Som den del i att höja säkerheten i våra molntjänster kommer vi under onsdagskvällen genomföra underhållsarbete för Vitec Fastighet och
Vitec Ekonomi, detta innebär att vissa driftstörningar kommer att förekomma under kvällen.


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst Påbörjas: 2023-04-19 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-04-19 22:00

På onsdag den 19/4 kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-04-05 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-04-05 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Ekonomi och Arena med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-03-29 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-03-29 22:00

Som den del i att höja säkerheten i våra molntjänster kommer vi under onsdagskvällen genomföra underhållsarbete för Vitec Fastighet och
Vitec Ekonomi, detta innebär att vissa driftstörningar kommer att förekomma under kvällen.


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 22/3 kl 18:00 Påbörjas: 2023-03-22 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-03-22 22:00

På onsdag den 22/3 kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-03-21 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-03-21 22:00

Som den del i att höja säkerheten i våra molntjänster kommer vi under tisdagskvällen genomföra underhållsarbete för Vitec Fastighet och
Vitec Ekonomi, detta innebär att vissa driftstörningar kommer att förekomma under kvällen.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-03-08 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-03-08 22:00

Vi kommer under kvällen uppgradera Vitec Ekonomi och Vitec Fastighet med senaste SR, vissa driftstörningar kan förekomma.

Vi kommer även att utföra underhållsarbete för Vitec Portal och Arena, detta innebär att vissa driftstörningar kommer att förekomma under kvällen.


Ärende: Servicefönster för Portal och Arena Påbörjas: 2023-03-08 18:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-03-08 22:00

Som den del i att höja säkerheten i våra moln och drifttjänster kommer vi under onsdagskvällen genomföra underhållsarbete för Vitec Portal och
Vitec Arena, detta innebär att vissa driftstörningar kommer att förekomma under kvällen.


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2023-03-01 20:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-03-01 22:00

Vi kommer under kvällen att göra underhållsarbete och flytta vårt dokumentarkiv för Vitec Fastighet, detta innebär man kan uppleva kortare driftstörningar under kvällen mellan klockan 20:00 till 22:00


Ärende: Extra servicefönster för Arena Påbörjas: 2023-03-01 14:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-03-01 14:30

Vitec Arena kommer att uppgraderas med en extra SR under eftermiddagen.
Vi arbetar för att förändringen inte ska påverka tillgängligheten, men kortare driftstörning kan förekomma


Ärende: Extra Servicerelease för Arena Påbörjas: 2023-02-28 15:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-02-28 15:30

Vi kommer under eftermiddagen uppdatera Vitec Arena med en extra SR.
Vi arbetar för att förändringen inte ska påverka tillgängligheten, men kortare driftstörning kan förekomma.


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 22/2 kl 18:00 Påbörjas: 2023-02-22 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-02-22 22:00

På onsdag den 22/2 klockan 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: Extra Service Release för Arena Påbörjas: 2023-02-20 13:30 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-02-20 14:00

Vi kommer under eftermiddagen uppdatera Vitec Arena med en extra SR. Kortare driftstörning kan förekomma


Ärende: Extra servicefönster PP7 Påbörjas: 2023-02-14 18:00 Påverkar: PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-02-14 22:00

I kväll kommer vi att ha ett extra servicefönster för PP7 med underliggande komponenter. Detta innebär att vissa driftstörningar kan förekomma för användare av PP7 mellan kl 18:00 - 20:00.


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-02-08 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-02-08 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-02-08 18:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-02-08 22:00

Som en del i att höja säkerheten på våra molntjänster kommer vi under onsdagens servicefönster den 8/2 genomföra underhållsarbete för Vitec Arena, Portal/Marknad och Kundservice.
Under servicefönstret webbplatserna vara helt nedstängda under vissa perioder mellan 18:00 - 22:00


Ärende: Underhållsarbete i vår molntjänst Påbörjas: 2023-02-07 15:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-02-07 17:00

Som en del i att höja säkerheten på våra molntjänster kommer vi under tisdagen den 7/2 kl 15:00 genomföra underhållsarbete för Vitec Arena, Portal/Marknad och Kundservice.
Underhållsarbetet den 7/2 startas klockan 15:00 och förväntas vara klart till klockan 17:00. Under denna tid kan vissa driftstörningar förekomma, som användare kan man bli utloggad och behöva logga in igen.


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 25/1 kl 18:00 Påbörjas: 2023-01-25 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-01-25 22:00

På onsdag den 25/1 kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi,Vitec Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2023-01-11 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2023-01-11 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi och Vitec Portal med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: SR framflyttad till i kväll Påbörjas: 2022-12-21 18:00 Påverkar: PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-12-21 22:00

Gårdagens servicefönster är av tekniska skäl framflyttad tills ikväll. Vi kommer att ta ett servicefönster under kvällen för att uppgradera PP7 med senaste SR


Ärende: Extra SR Påbörjas: 2022-12-20 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-12-20 22:00

Vi kommer att ta ett extra servicefönster under kvällen för att uppgradera Vitec Ekonomi och PP7 med senaste SR, detta för att molntjänsten har ändringsstopp under jul och nyårshelgerna.


Ärende: Extra SR Vitec Arena Påbörjas: 2022-12-16 13:30 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-12-16 15:30

Vi kommer under eftermiddagen uppgradera Vitec Arena med en extra service release, vissa driftstörningar kan förekomma.


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 14/12 Påbörjas: 2022-12-14 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-12-14 22:00

På onsdag den 14/12kl 18:00 är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi,Vitec Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma

Prenumerera på driftinformation

Ange produktlinje:
Ange din epost:

OBS! Du kan endast prenumerera på ett affärsområde i taget. Prenumerationen ger dig information om störningar för valt affärsområde och generella störningar i Vitecs drift. Affärsområde bestäms av vald flik.

Anmäler du dig till ett nytt affärsområde uppdateras din prenumeration till att enbart gälla detta affärsområde.
Vitec Software Group