Bygg & Fastighet Driftinformation

På denna sida visas aktuell driftinformation från Vitec. Vi rekommenderar att du prenumererar på våra driftinformationsmeddelanden för att bli varse störningar och planerat underhåll.


Oplanerade ärenden

Inga kända ärenden

Planerat underhåll

Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2022-10-05 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-10-05 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi och Vitec Portal med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Underhållsarbete i våra testmiljöer Påbörjas: 2022-10-03 08:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-10-07 17:00

Vi kommer under vecka 40 göra underhållsarbete i våra testmiljöer, detta innebär att man kan uppleva kortare driftstörningar i testmiljöerna.


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 21/9 kl 18:00 Påbörjas: 2022-09-21 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Nyproduktion CRM, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-09-21 22:00

På onsdag är det servicefönster i vår molntjänst, Uppgradering och installation av SR genomförs i följande produkter: Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2022-09-07 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-09-07 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2022-08-24 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-08-24 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Portal, Vitec Arena och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2022-07-07 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-07-07 20:00

I kväll kommer vi att ha ett extra servicefönster för Vitec Fastighet med underliggande komponenter. Detta innebär att vissa driftstörningar kan förekomma för användare av Hyra, Tekniks förvaltning, Energiuppföljning och Verksamhetsanalys under uppgraderingen


Ärende: Servicefönster i molntjänst Påbörjas: 2022-06-29 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-06-29 22:00

Servicerelease av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Servicerelease för VitecArena Påbörjas: 2022-06-29 10:00 Påverkar: Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-06-29 12:00

Servicerelease för Vitec Arena
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Uppgradering molntjänst 15/6 kl 18:00 Påbörjas: 2022-06-15 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Nyproduktion CRM, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2022-06-15 22:00

På onsdag är det servicefönster i vår molntjänst. Uppgradering/SR av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi,Vitec Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Arena, Portal, Marknad och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma

Prenumerera på driftinformation

Ange produktlinje:


Ange din epost:

OBS! Du kan endast prenumerera på ett affärsområde i taget. Prenumerationen ger dig information om störningar för valt affärsområde och generella störningar i Vitecs drift. Affärsområde bestäms av vald flik.

Anmäler du dig till ett nytt affärsområde uppdateras din prenumeration till att enbart gälla detta affärsområde.
Vitec Software Group