Bygg & Fastighet Driftinformation

På denna sida visas aktuell driftinformation från Vitec. Vi rekommenderar att du prenumererar på våra driftinformationsmeddelanden för att bli varse störningar och planerat underhåll.


Oplanerade ärenden

Inga kända ärenden

Planerat underhåll

Ärende: SR i molntjänst 30/6 kl 18:00 Påbörjas: 2021-06-30 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-06-30 22:00

Under servicefönstret kommer uppgradering av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi, PP7 och Vitec Online med underliggande komponenter göras.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Uppgradering x.81 Påbörjas: 2021-06-16 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-06-16 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Capifast, Vitec Arena och PP7.
Portal/Marknad uppgraderas under vecka 25


Ärende: SR i molntjänst 2/6 kl 18:00 (rättelse) Påbörjas: 2021-06-02 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-06-02 22:00

Under servicefönstret kommer uppgradering av Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi och PP7 med underliggande komponenter göras.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma
(Rättelse, SR sker den onsdagen den 2/6)


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 19/5 kl 18:00 Påbörjas: 2021-05-19 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-05-19 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Capifast, Vitec Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Arena och PP7 med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: SR i molntjänst 5/5 kl 18:00 Påbörjas: 2021-05-05 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Pågår Beräknas vara klart:

Uppgradering av Vitec Fastighet med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Uppgradering x.80 Påbörjas: 2021-04-21 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-04-21 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Capifast, Vitec Arena och PP7.
Portal/Marknad uppgraderas under vecka 17


Ärende: Extra servicefönster Påbörjas: 2021-04-14 21:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-04-14 23:00

Serverbyte i vår molntjänst, Vi kommer byta ut en SQL-server på onsdag kväll. Arbetet påverkar ett fåtal fastighetskunder mellan 21-23, under tiden kan kortare driftstörningar förekomma.


Ärende: SR i molntjänst 7/3 kl 18:00 Påbörjas: 2021-04-07 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-04-07 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet och Vitec Ekonomi med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 24/3 kl 18:00 Påbörjas: 2021-03-24 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-03-24 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Capifast, Vitec Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Arena med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma


Ärende: Byte av servrar för remote.vitec.net Påbörjas: 2021-03-23 06:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online Status: Pågår Beräknas vara klart:

Som en del i att förbättra säkerheten för våra terminalserverlösningar kommer vi att i morgon den 23 mars byta våra terminalservrar.
Detta påverkar Vitec 3L Pro, Capifast CRM och Vitec Nyproduktion.

I den nya lösningen kommer ni alltid logga in via https://remote.vitec.net i webbläsaren (samma länk som tidigare) med ert vitecnet-konto samt lösenord och starta applikationen via den genväg som finns på startsidan.

Information angående denna förändring har skickats till alla påverkade användare och via nyhetsbrevet.


Ärende: SR210303 Påbörjas: 2021-03-10 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-03-10 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet och Vitec Arena med underliggande produkter. Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: Molntjänst uppgradering x.79 / SR210217 Påbörjas: 2021-02-24 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena, PP7 Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-02-24 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Capifast, Vitec Arena och PP7.
Portal/Marknad uppgraderas under vecka 9


Ärende: SR 210203, 210204 Påbörjas: 2021-02-10 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-02-10 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet med underliggande produkter. Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: Uppgradering/SR molntjänst 27/1 kl 18:0 Påbörjas: 2021-01-27 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-01-27 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Capifast, Vitec Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Arena med underliggande komponenter.
Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: SR210113 Påbörjas: 2021-01-13 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2021-01-13 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi och Vitec Arena med underliggande produkter. Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: SR201216 Påbörjas: 2020-12-16 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-12-16 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi och Vitec Online med underliggande produkter. Under servicefönstret kan vissa driftstörningar förekomma.


Ärende: Uppgradering molntjänst x.78 / SR201209 Påbörjas: 2020-12-09 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-12-09 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Capifast, Vitec Arena samt underliggande komponenter.
Portal/Marknad uppgraderas under vecka 2


Ärende: SR201125 Påbörjas: 2020-11-25 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-11-25 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet och Arena med underliggande produkter


Ärende: Uppgradering molntjänst 18/11 kl 18:00 Påbörjas: 2020-11-18 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-11-18 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena och underliggande komponenter


Ärende: SR201111 Påbörjas: 2020-11-11 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-11-11 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet och Vitec Portal med underliggande produkter.


Ärende: Servicefönster Påbörjas: 2020-10-28 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-10-28 23:59

Under onsdagskvällen kommer vi utföra underhåll på vår servermiljö vilket kan medföra vissa driftstörningar under kvällen.


Ärende: SR201028 Påbörjas: 2020-10-28 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-10-28 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet med underliggande produkter


Ärende: Uppgradering molntjänst x.77 / SR201014 Påbörjas: 2020-10-14 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-10-14 22:00

Uppgradering av Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Capifast, Vitec Arena samt underliggande komponenter.
Portal/Marknad uppgraderas under vecka 43 - 45.


Ärende: SR200930 Påbörjas: 2020-09-30 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-09-30 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi och Vitec Portal med underliggande produkter


Ärende: SR/uppgradering molntjänst 16/9 kl 18:00 Påbörjas: 2020-09-16 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-09-16 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena och underliggande komponenter


Ärende: SR200902 Påbörjas: 2020-09-02 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-09-02 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet, Portal/Marknad och Arena med underliggande produkter


Ärende: SR200819 Påbörjas: 2020-08-19 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-08-19 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet och Vitec Ekonomi med underliggande produkter.


Ärende: Systemunderhåll Påbörjas: 2020-07-08 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-07-08 20:00

Systemunderhåll utförs under onsdagens servicefönster, detta innebär att vi kommer ha kortare driftstörningar under servicefönstret. Detta påverkar framför allt Vitec Hyra, Teknisk förvaltning, Verksamhetsanalys och Energiuppföljning.


Ärende: SR200624 Påbörjas: 2020-06-24 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-06-24 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet, Vitec Ekonomi, Vitec Arena och Vitec Portal med underliggande produkter.


Ärende: Molntjänst uppgradering x.76/ SR200610 Påbörjas: 2020-06-10 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-06-10 22:00

Uppgradering av Hyra, Tekniks Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena samt underliggande komponenter.
Portal/Marknad uppgraderas under vecka 25 - 26.


Ärende: SR200527 Påbörjas: 2020-05-27 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-05-27 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet och Vitec Ekonomi med underliggande produkter.


Ärende: SR/uppgradering molntjänst 13/5 kl 18:00 Påbörjas: 2020-05-13 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-05-13 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online, Vitec Arena och underliggande komponenter


Ärende: SR20429 Påbörjas: 2020-04-29 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-04-29 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet med underliggande produkter


Ärende: Molntjänst uppgradering x.75 / SR200415 Påbörjas: 2020-04-15 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-04-15 22:00

Uppgradering av Hyra, Tekniks Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online samt underliggande komponenter.


Ärende: SR/uppgradering molntjänst 18/3 kl 18:00 Påbörjas: 2020-03-18 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-03-18 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Arena och underliggande komponenter


Ärende: SR200304 Påbörjas: 2020-03-04 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-03-04 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet med underliggande produkter


Ärende: Molntjänst uppgradering x.74 / SR200219 Påbörjas: 2020-02-19 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-02-19 22:00

Uppgradering av Hyra, Tekniks Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys, Vitec Arena, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online samt underliggande komponenter.


Ärende: SR200205 Påbörjas: 2020-02-05 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-02-05 22:00

Servicereleasen avser Vitec Fastighet med underliggande produkter.


Ärende: Servicefönster för molntjänst 22/1 kl 18 Påbörjas: 2020-01-22 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-01-22 22:00

Uppgradering av Vitec Fastighet, 3L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Arena och underliggande komponenter


Ärende: SR200108 Vitec Fastighet Påbörjas: 2020-01-08 18:00 Påverkar: Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2020-01-08 22:00

Från och med 2020 kommer våra planerade servicefönster i huvudsak infalla på onsdagar jämna veckor med början den 8/1. Morgondagens servicerelease avser Vitec Fastighet med underliggande komponenter.


Ärende: Molntjänst uppgradering x.73 / SR191211 Påbörjas: 2019-12-12 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Capifast CRM, Nyproduktion, Vitec Online, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys), Vitec Portal/Marknad, Arena Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2019-12-12 22:00

Uppgradering av Hyra, Tekniks Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys, 3 L Pro, Vitec Ekonomi, Vitec Online samt underliggande komponenter.


Ärende: SR 191127 Molntjänst 28/11 kl 18:00 Påbörjas: 2019-11-28 18:00 Påverkar: 3L Pro, Ekonomi, Vitec Fastighet (Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys) Status: Avslutat Beräknas vara klart: 2109-11-28 22:00

Uppgradering av Hyra, Teknisk Förvaltning, Verksamhetsanalys, Energiuppföljning 3L Pro, Vitec Ekonomi och underliggande komponenter

Prenumerera på driftinformation

Ange produktlinje:


Ange din epost:

OBS! Du kan endast prenumerera på ett affärsområde i taget. Prenumerationen ger dig information om störningar för valt affärsområde och generella störningar i Vitecs drift. Affärsområde bestäms av vald flik.

Anmäler du dig till ett nytt affärsområde uppdateras din prenumeration till att enbart gälla detta affärsområde.
Vitec Software Group